• Image of Krystall

"Det fins en brist i alle ting,
slik kan lyset slippe inn."
Leonard Cohen